Общи условия

Представяни стоки и услуги на Сайта

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. elmarketonline.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки касаещи дадената стока elmarketonline.bg не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.

elmarketonline.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:

- Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
- Няма общоприета еднозначна терминология на български език;
- Самата стока е носител на информация на английски език, например книги, музика и филми на английски език;

Всички посочени на сайта цени са в лева, с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите.

elmarketonline.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като elmarketonline.bg не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Закупуване на стоки, представени в elmarketonline.bg

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от elmarketonline.bg. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време, преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с elmarketonline.bg, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена:

- за потребители пазаруващи за пръв път – при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта;
- за потребители пазаруващи повече от веднъж – при направата на поръчка;

elmarketonline.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи на Потребителите предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска, или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, elmarketonline.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение, по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени, става с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Промоции и намаления

elmarketonline.bg организира промоционални кампании за предлаганите продукти и услуги, валидни за времеви периоди, указани във всяка една кампания. Ако не е указана в тях, валидността на кампаниите е 30 календарни дни считано от момента на обявяването им.
Участващите в определена промоционална кампания продукти могат да бъдат ограничени по време, марка, категория, тегло, цена и др.
Всеки продукт може да участва в една или повече промоционални кампании.

Последвайте ни във Facebook